Sayfalar

21 Şubat 2017 Salı

2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarlarının belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar

 

Sayı: 29987 Karar Sayısı : 2017/9865 Tarih : 22.02.2017

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/2/2017 tarihli ve 1377248 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


06/02/2017 TARİHLİ VE 2017/9865 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Destek tutarı

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder