Sayfalar

23 Temmuz 2014 Çarşamba

SGK Mali tatil duyurusu

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına göre 2014 yılında mali tatil, 1 Temmuz Salı günü başlayıp, 27 Temmuz 2014 tarihinde sona ermektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, 27 Temmuz’un Pazar gününe 28, 29 ve 30 Temmuz günlerinin de Ramazan Bayramına rastlaması nedeniyle, 2014 yılında mali tatil kapsamına giren bildirim ve ödemeler için süre 31 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir.

Bu bağlamda, mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra özel sektör işverenlerince düzenlenen 2014 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi ile muhteviyatı primlerin ödeme süresi de 31 Temmuz 2014 Perşembe günü sona ermektedir.

İşverenlerimize önemle duyurulur. 23.07.2014

 

22 Temmuz 2014 Salı

Çalışma İzin Belgenizin nerde ve hangi aşamada olduğu

Bakanlığımızca onaylanarak PTT Kargo ile yabancının çalışacağı adrese gönderilmiş olan Çalışma İzin Belgenizin nerde ve hangi aşamada olduğunu aşağıdaki linke girerek sorgulayabilirsiniz.
 
NOT : Barkod Numarası hanesine 2680040 rakamından sonra 6 Haneli Bakanlığımıza yaptığınız Başvuru ID yazılmalıdır. (Örnek: Başvuru ID :315840 Olan Bir Gönderi İçin Barkod Numarası : 2680040315840 olacaktır.)
 

12 Temmuz 2014 Cumartesi

Yabancı işçilerin ikamet izin teskeresi ve sigortalılık durumları

Yabancı işçilerin ikamet izin teskeresi ve sigortalılık durumları

Bilindiği gibi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve  çalışma izninin ikamet izni sayılmasını düzenleyen 27. maddesi 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesine göre; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Belgesi, aynı zamanda ikamet izni de sayılacaktır.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 11.04.2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecek ve dolayısıyla ikamet teskeresi alınmasına gerek kalmayacaktır 

6458 sayılı Kanun  ve buna paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun  2014 / 5 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelgede yabancı sigortalıların bildirimi konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerle işverenlerin;

- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde,

- Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. İşyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

11.04.2014 tarihinden itibaren emniyet müdürlükleri için kullandırılan 15 günlük müracaat süresi artık dikkate alınmayacaktır. Eski işyeri ise 30 gün, yeni tescil edilen bir işyeri ise 30 gün + bir ay olmak üzere bu süre içerisinde verilmiş işe giriş bildirgeleri süresinde verilmiş sayılacaktır. İşyeri bildirgesi, 30 günlük sürenin sona erdiği tarihte mesai bitimine kadar mutlaka Kuruma elden veya posta yolu ile intikal ettirilmesi gerekmektedir. 30 günlük süre içinde kalmak kaydıyla elden verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için de idari para cezası uygulanmayacaktır.

28.02.2014 tarih, 2014 – 5 sayılı Genelgenin yayımı tarihinden önce yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işverenlerin müracaatları halinde bu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, 21.08.2013 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Ülkemize bir iş için gönderilenlerin yurtdışında sigortalı olduklarını kanıtlayıcı belgelerle belgelendirmeleri halinde bu kişiler artık 5510/4-a maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaklar ve haklarında başka bir işlem yapılmayacaktır. 21.08.2013 tarihinden sonra 3 aylık sürenin dolması nedeniyle sigorta kapsamına alınmış ve bu şekilde işlem yapılmış olanların, buna ilişkin  düzeltme talep etme yani sigorta kapsamında çıkarılması talebinde bulunabilirler. Sonuç olarak;

1- 6458 sayılı Kanunla, 4817 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre, 11.04.2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecek ve alınmasına gerek kalmayacaktır.

2- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre ve SGK’nın 28.02.2014 tarih ve 2014/5 sayılı Genelgesinde belirtildiği gibi, 21.08.2013 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Ülkemize bir iş için gönderilenlerin yurtdışında sigortalı olduklarını kanıtlayıcı belgelerle belgelendirmeleri halinde bu kişiler artık sigortalı sayılmayacaktır.


Kaynak: www.MuhasebeTR.com Tarih:
22.04.2014