Sayfalar

26 Kasım 2014 Çarşamba

İnkay Googlegrup

KURALLARIMIZ - HATIRLATMALARIMIZ

 
    İnkay Googlegrup
 

Bireysel cevap içerikli mailler göndermeyiniz. Lütfen diğer kişilerin zamanlarını almayınız. Yayınlanan mail ile ilgili beğeni veya eleştirilerinizi doğrudan mail sahibine yazınız.

• Toplumun genel ahlak kuralları çerçevesinde maillerinizi yazınız. Diğer grup, düşünce, inançları vb. aşağılayıcı mailler göndermeyiniz.

• İmzasız mail göndermeyiniz. Ad ve soyadınızı, göreviniz, halen çalışıyorsanız işletmenizin adını ekleyiniz.

• Olabildiğince maillerde kaynak gösteriniz. Bilimsel ahlak çerçevesinde maillerin yazarını belirtiniz. Yazar

 bilinmiyorsa "yazarı bilinmiyor" ifadesini kullanınız. Forwardlayacağınız (FW) maillerde ise size gönderenin

 e-mail adresini yazınız, silmeyiniz (bu da bir kaynak göstermedir). Unutmayalım ki, başkalarının 

 düşüncelerini  kendi düşüncemiz gibi göstermek de bir çeşit "hırsızlık" tır.

a)-Daha büyük yer veren (MB olarak) sunuculardan e-mail adresi alınız. Gmail gibi.
b)-Mailleri yerel diskinize (C:/) aktarınız (Outlook Express gibi mail işleme programları kullanılabilir.), 
c)-( e-mail kirliliğine son vermek için) Üye olduğunuz gruptan ayrılabilirsiniz.

• Maillerinizde konu (subject) kısmında mail içeriğini özetleyen konuyu yazınız. Böylece konuya ilgi duymayan

 üyelerin zamanları alınmamış olur. Konusu olmayan mailler genelde yayınlanmaz. Grubumuzda bireyi ilgilendiren çok değişik bilim dallarında mailler yayınlanmaktadır. İçeriği beğenilmeyen bir mail alındığında gruptan ayrılma davranışına girmeyiniz.

  İlginizi çeken mailler olacaktır.

• Forwardladığınız/ilettiğiniz maillerinizde “>>>” işaretlerini ve reklamları siliniz. Ayrıca "konu" kısmında

 "Fw:" yazısını silip, ama metin kısmında sadece "from" kısmını silmeyiniz. Diğer bilgileri siliniz.

• "Aramıza hoşgeldin", "iyi bayramlar", "mutlu nice seneler", "iyi hafta sonları", "hayırlı cumalar", "iyi haftalar",

  "yaşasın bugün cuma", "herkese günaydın" vb. türden mailler göndermeyiniz. Ayrıca kan anonsları ve

  "filanın sitesine şu kadar oy lazım" türü mailler ile "günün sözü-resmi-fıkrası" türünde maillerinizi edebi-  

   bilimsel bir içerikle ilişkilendirilerek

   gönderilmedikçe bu tür mail göndermeyiniz. "Filan adrese git, oradaki metni-resmi vb. inceleyin."

   türünden yalnızca "link" içeren mailler göndermeyiniz.

• Cinsel içerikli mailler göndermeyiniz.
• Vakit buldukça mail ve dosya arşivini inceleyiniz. 
• Gruptan ayrılma ve üyelik durumunuzu düzenleme işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreniniz. 

• Grup üyelerimiz, üyelik kaydında kendilerine gönderilen "Sizi Tanıyabilir miyiz" isimli mektupta icq

   ve/veye msn/yahoo messenger iletişim numara ve adreslerini yazarak, grup üyesi olma ortak noktası ile, sohbet edebilirler.

• Grubumuzda insan kaynaklarını ilgilendiren çok değişik konularda maillere yer verilmektedir.

  Beğenilen maillerin dostlarla paylaşılması doğaldır. Bundan kurtulmak için sevdiklerinizi grubumuza üye olmasında yardımcı olunuz.

• Gruplarda daha çok metin ağırlıklı mailler yayınlandığından "hızlı okuma" ve "okuduğunu anlama"

   becerilerinizi geliştiriniz. Bir metinde "ana fikir" ve "yardımcı fikirleri" tespit konusunda bilgi ve

   becerilerinizi arttırınız...

   İnkay.net  haber grubunda yayınlanacak EĞİTİM ilanlarınız için önce derbeğimize 100,00 TL bağış yapmanız, bağış

   açıklamasında “inkay.net eğitim duyurusu bedeli olarak bağışlanmıştır.” notunun düşülmesi ve bağış dekontunun

   info@inkay.net adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bağış yapılmadan eğitim ilanları yayınlanmayacaktır. Tüm üyelerimize

   duyurulur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Topluluk e-postası: (e posta atmak için)

 

inkay@googlegroups.com 

Halka açık web sitesi:

 

 

http://www.inkay.net

 

13 Kasım 2014 Perşembe

Genel sağlıkta ücretsiz izne dikkat

Genel sağlıkta ücretsiz izne dikkat!

4/a (SSK) sigortalıları 5510 sayılı Kanun'un 60/a hükmü gereğince genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Aynı kanunun 61. maddesine göre 4/a (SSK) sigortalılar, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılmaktadır.

Genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, SGK için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür.

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nca çoğu sağlık hizmetinin finansmanı sağlanmaktadır.

4/a (SSK) sigortalıların, sigortalılık halleri hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık, hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Ancak, sigortalı ilgili kanunlar gereği ücretsiz izinli ise ya da greve iştirak etmiş ise veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Eğer genel sağlık sigortalılığının sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, 10 güne ilaveten 90 gün süreyle daha genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi hâlinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesine göre; yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Yine söz konusu kanunun 74. maddesine göre; İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

Hizmet akdi sona ermeden sigortalıların yukarıda belirtilen ücretsiz izin süreleri ve diğer iş kanunlarında ücretsiz izinli sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortası devam eder. 4857 sayılı İş Kanunu'nun yukarıda belirtilen 56. ve 74. maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşanların genel sağlık sigortaları bir ayın sonunda sona erer. Bu sebeple 1 ayı aşan ve kanunda yer almayan hallerden kaynaklı ücretsiz izinlerde genel sağlık sigortasından faydalanılamayacağına dikkat edilmelidir.

Kaynak: Dünya Gazetesi - Resul Kurt - 14.11.2014

12 Kasım 2014 Çarşamba

SGK, VEDOP'la kendini işyerlerinden SSK'lı gösterenleri yakalayıp iptal edecek

SGK, VEDOP’la kendini işyerlerinden SSK’lı gösterenleri yakalayıp iptal edecek

SGK’nın uygulama (5510 sayılı) kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
bildirilememektedirler.

Kanun kesin emredici hükmüne rağmen maalesef çok sayıda işveren,şirket ortağı, işyeri sahibi kendilerini işyerlerinden sigortalı göstermektedir. Bunların iptal edileceği, hatta emekliliklerinin tehlikeye gireceğini defalarca uyardık.
SGK,  5510/53.maddesi gereğince, 12/11/2014 tarihinden itibaren Kurumumuz işyeri bildirgesi kayıtları ve Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) kayıtları sorgulanarak gerçek kişi vergi mükelleflerinin kendilerine ait işyerinden bildirim yapmalarına imkan verilmeyecek.
Uygulama daha sonra tüzel kişiler ve şirket ortakları yönünden de yapılacaktır.