Sayfalar

24 Ağustos 2016 Çarşamba

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 25.08.2016-29812

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29812

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca” ibaresi “ile” olarak değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, maddenin yedinci fıkrasının (d) bendinin sonuna ise “ile polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,” ibaresi eklenmiştir. Yazının devamı İnkay.net sitemizde….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder