Sayfalar

16 Ağustos 2016 Salı

Çalışma izni süre uzatım başvuruları hakkında önemli duyuru

 

ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIM BAŞVURULARI

HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinde; “Süresi sona erecek bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir” ifadesi yer almaktadır.

Ancak, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, başvuru sahiplerinin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 13  Ağustos 2016 tarihinden itibaren çalışma izni süre uzatım başvurularındaki 15 günlük ilave süre artık uygulanmayacaktır. Bu nedenle, çalışma izni süre uzatım başvuruları çalışma izninin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılması zorunludur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncelleme tarihi

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder