Sayfalar

3 Ekim 2017 Salı

Öğrencilerin/Çırakların/Stajyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini kim yapar?

Öğrencilerin/Çırakların/Stajyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini kim yapar?

Tamamlayıcı Eğitim ve Alan Eğitimi Gören Öğrenciler

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek adına her geçen gün yeni adımlar atılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bu adımların en sonuncusu 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (f) bendinde yapılan değişiklikle resmi meslek ve sanat okullarında fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrencilerin sigortalı sayılmasıdır.

02.12.2016 tarih 6764 sayılı Kanun ile mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretimleri sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Bu değişiklikler bazı yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir.  Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler yönünden okullar işyeri sayılmış, geçirdikleri kazalar da iş kazası sayılmıştır.

Tamamlayıcı eğitim ve alan eğitimi gören öğrencilerin sigortalı bildirimlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna okul idaresi yapar. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğü de yine okul idaresine aittir. İş kazası ve meslek hastalığı prim oranı %1'dir, bu primin tamamını okul idaresi öder.

İş kazalarının meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde, meslek hastalıklarının ise öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içerisinde bildirim yapılmaması halinde eğitim görülen okul idaresine 30.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun  "İdari para cezaları ve uygulanması" başlıklı 26/1-e maddesi gereği idari para cezası uygulanır, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezası yoktur.

Çıraklar, Stajyerler Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler

Çıraklar, stajyerler ve işletmelerde mesleki eğitim öğrenciler öteden beri 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Çıraklar, stajyerler ve işletmelerde mesleki eğitim öğrencilerin sigortalı bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna okul idaresi tarafından yapılır. Ancak iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mesleki eğitimin görüldüğü işletme tarafından manuel ortamda yapılır. İş kazası ve meslek hastalığı prim oranı %1'dir, bu primin tamamını okul idaresi öder.

İş kazalarının meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde, meslek hastalıklarının ise öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde manuel ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. 3 iş günü içerisinde bildirimin yapılmaması halinde mesleki eğitim görülen işletmeye 30.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun  "İdari para cezaları ve uygulanması" başlıklı 26/1-e maddesi gereği idari para cezası uygulanır, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezası yoktur.

Sağlık Hizmet Sunucularının Bildirim Yükümlülüğü

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden çırakların, stajyerlerin, okullarda tamamlayıcı/alan eğitimi gören öğrenciler ile  işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin geçirmiş olduğu İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Vakaları da dahil olmak üzere tüm vakaları 10 Gün İçinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek zorundadırlar.

İş kazası ve meslek hastalığı vakalarını 10 gün içinde SGK'ya bildirmeyen sağlık hizmet sunucularına 30.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun "İdari para cezaları ve uygulanması" başlıklı 26/1-e maddesi gereği vaka başına 2017 yılı için 2.702 TL idari para cezası uygulanır.

Ömer ARIK /Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder