Sayfalar

25 Ağustos 2017 Cuma

İnsan Kaynakları/Personelcilerin bu işlemi artık yapmasına gerek yok

İnsan Kaynakları/Personelcilerin bu işlemi artık yapmasına gerek yok


Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçilerin her yol  onayının alınması zorunlu idi. Bu yükümlülük özelikle çok işçi çalıştıran işyerlerinde İ.K / Personel departmanında bu işlemlerle uğraşanlar için adeta bir angarya idi.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmayacak.

Ancak  Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınması yeterli hale geldi. Özetle iş sözleşmesinin akdi esnasında işçinin yazılı onayı sözleşmeye derc edilmiş ise artık her yıl yazılı onayının alınmasına gerek kalmadı.

İşçinin yazılı (sözleşmede yer alan onayı)  işçi özlük dosyasında saklanacaktır.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı  en geç 30  gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir.

İSA KARAKAŞ - isakarakas.com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder