Sayfalar

10 Ocak 2017 Salı

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde "23" Yarım çalışma ödeneği ile "24" Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler eksik gün nedenleri güncelleme hatası

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde “23” Yarım çalışma ödeneği ile “24” Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler eksik gün nedenleri güncelleme hatası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle analık ve ücretsiz izin sonrası yarı zamanlı çalışma hayata geçti. İlgili yönetmelikle çalışan ebeveynlere devlet destekli Doğum Sonrası Yarı Zamanlı çalışma imkânı tanımaktadır. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye, talep etmeleri durumunda;

-  Birinci doğumda 60 gün,

-  İkinci doğumda 120 gün,

-  Üçüncü doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı doğar.

 Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Çalışma süresi haftada en çok kırk beş (45) saattir. Aksi bir anlaşma bulunmadığı sürece, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek yarı zamanlı çalışma haftalık çalışma süresinin yarısı olarak uygulanacaktır.

Yarım çalışma ödeneği

6663 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE-5 ile çalışanlar bu ücretsiz izinleri karşılığında yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanacaklardır. Çalışanın yarım çalışma süresinin karşılığı işveren tarafından çalışana ödenir. Yarım çalışma ödeneği ise İŞKUR tarafından işsizlik fonundan karşılanacaktır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

 Yarım çalışma ödeneği çalışılmayan her bir gün için günlük asgari ücret brüt tutarı olan 59,25TL‘ dir. (2017 yılı için) Yarım çalışma ödeneği sayesinde çalışanın prim günü kaybı olmayacaktır.

SGK Eksik gün nedenleri

 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yürürlüğe giren yarım çalışma ödeneği ve yarım çalışma izni ile ilgili kuruma bildirilmesi gereken eksik gün kodu”23” ve “24” olarak yeniden güncellenmiştir.

İşverenler Doğum Sonrası Yarım zamanlı çalışmayı tercih eden çalışanların eksik gün bildirimini yaparken SGK E-Bildirge sisteminde dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle doğum istirahatinden sonra yarı zaman çalışanlarda eksik gün nedeni sehven 13” Diğer Nedenler seçilmekte olup İŞKUR tarafından ödenen yarım çalışma ödeneği bu nedenle ödenememekte olup hem ilgili SGK Merkez Müdürlüğüne hem de İlgili İŞKUR Şube Müdürlüğüne dilekçe verilerek Eksik Gün Nedeni düzeltilmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle özellikle doğum istirahatinden sonra yarı zaman çalışanlarda Eksik Gün Nedeni olarak “24” Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler seçeneği seçilmelidir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde eksik gün güncelleme hatası

 İlgili Kanun Maddesi ile Doğum sonrası Yarı Zamanlı çalışmayı tercih edip İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin işten ayrılışı aşağıdaki şekilde bildirilir. E-SGK Uygulaması bölümünde https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi girerek işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gönderilmektedir.

Doğum sonrası Yarı Zamanlı çalışmayı tercih edip İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin işten çıkışı “ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ yapılırken SGK Sistemi tarafından EKSİK GÜN NEDENLERİ BU ŞEKİLDE GÖZÜKMEKTE OLUP ;

ESKİ EKSİK GİN NEDENLERİ

01-İstirahat

03-Disiplin cezası

04-Gözaltına alınma

05-Tutukluluk

06-Kısmi istihdam

07-Puantaj kayıtları

08-Grev

09-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12-Birden fazla

14-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izin

YENİ EKSİK GÜN NEDENLERİ

“ SGK E-BİLDİRGEDE Yapılan Güncellemenin” SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE güncellenmediği görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin sistemden kaynaklanan bu hatayı düzelterek, İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin ve bu bildirimi yapan İşverenin sonradan yaşanabilecek Yarım çalışma Ödeneği ile ilgili sorunlarının önlenmesini sağlayacaklardır.

Kaynak: www.muhasebetr.com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder