Sayfalar

17 Mart 2016 Perşembe

4857 sayılı İş Kanunundaki ücretli izinler aşağıdaki gibidir

4857 sayılı İş Kanunundaki ücretli izinler aşağıdaki gibidir.

Yıllık İzin
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. (4857 K. / Md.53).

Evlenme İzni:

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi hâlinde 3 gün ücretli izin verilir  (Ek Madde 2)

Doğum İzni:

İşçiye; eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir. (Ek Medde 2)

Ölüm:

İşçiye; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün ücretli izin verilir. (Ek madde 2)

Engelli Çocuk Tedavisi

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. (Ek Madde 2)

Periyodik Kontrol İzni
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir (İş Kanunu Md.74).

Süt İzni
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (4857 K./ Md.74).

Yeni iş arama izni

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. (4857 K./ Md.27)

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder