Sayfalar

19 Şubat 2016 Cuma

SGK'nın SAĞLADIĞI ÖDENEKLER

Birçok hak sahibi -bilmediği için- aşağıda belirtilen ödeneklerden faydalanmamaktadır. Esasında ilgili şartların sağlaması halinde aşağıda belirtilen hakları vardır.

 

CENAZE ÖDENEĞİ; Sosyal Güvenlik Kurumu emekli iken ya da sigortalı iken vefat edenlerin hak sahiplerine gerekli şartların sağlanması halinde cenaze yardımı ödemesi yapmaktadır. Ölüm tarihinden önce en az 360 gün SGK primi olanların, Eşine, eşi hayatta değilse çocuklarına, çocuklar da yoksa anne ya da babasına, yoksa kardeşlerine ödenir. Bu yardım 2016 yılı itibariyle 489 TL’dir. Zaman aşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

EMZİRME ÖDENEĞİ; Sigortalı kadın çalışanın doğum yapması ya da sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde ilgili koşulları sağlayan her çalışan emzirme ödeneği almaya hak kazanır. Bu ödenek her bir çocuk için bir defa alınabilir. 2016 yılı için 122 TL’dir. Bu ödeneğe hak kazanmak için doğum tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün prim ödemesi yeterlidir.

EVLENME ÖDENEĞİ; Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

Bu bilginin tanıdıklarınızla veya çalışanlarınızla paylaşılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder